آخرین مقالات مجله اینترنتی نفس

مجله نفس با موضوع ارائه راهکارهایی برای افراد مبتلا به آسم و التهابات ریوی تدوین یا گردآوری می شود. این مجله با هدف پشتیبانی علمی از جامعه مصرف کنندگان داروی گیاهی ضدآسم بروزرسانی می شود و امید دارد مصرف کنندگان با مطالعه مداوم و عمل به دانسته های فراگرفته شده، علاوه بر افزایش سطح دانش خود، در بهبود و اثربخشی داروی ضدآسم نیز تغییرات چشمگیری مشاهده نمایند.

مشاهده ادامه مقالات